POMIARY ZROZUMIAŁOŚCI MOWY – DSO

 

Wykonujemy pomiary zrozumiałości mowy DZWIĘKOWYCH SYSTEMÓW OSTRZEGAWCZYCH (systemów ewakuacyjnych) DSO analizatorem dźwięku XL2 NTI Audio w celu sprawdzenia poziomu zrozumiałości mowy na badanym obszarze.

Na życzenie wykonujemy również pomiary hałasu w otoczeniu.

 


Droga transmisji komunikatu głosowego


Mówca/
Nadawca komunikatu

Przekaz komunikatu
za pośrednictwem DSO

Słuchacz/
Odbiorca komunikatu


Znaczenie zrozumiałości nadawanych komunikatów głosowych


Dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO) umożliwiają informowanie użytkowników obiektu o zagrożeniach za pośrednictwem komunikatów głosowych. Systemy te umożliwiają przekazywanie informacji dotyczących zagrożenia, sprawne sterowanie ewakuacją czy wskazywanie sposobów postępowania w różnych sytuacjach kryzysowych.
Z tego względu pomiar zrozumiałości mowy jest bardzo ważną kwestią w zapewnieniu bezpieczeństwa obiektom użyteczności publicznej.Czytelny komunikat
ostrzegawczy

Zrozumienie komunikatu
przez słuchacza

Własciwie
podjęta akcja


Przykładowe obiekty obejmowane pomiarami zrozumiałości mowy


CO NAS WYRÓŻNIA